O nama

Program za životnu sredinu (EnvPro) je nevladina organizacija koja radi na očuvanju vrsta i staništa, poboljšanju korišćenja prirodnih resursa, poboljšanju kvaliteta života i blagostanja ljudi i na izgradnji održive budućnosti za sve. Organizacija je osnovana u oktobru 2015. godine od strane profesionalaca iz oblasti životne sredine, istraživanja, planiranja i razvoja kapaciteta sa visokim aspiracijama pozitivnih društveno-ekonomskih i ekoloških promjena u Crnoj Gori i jugoistočnoj Evropi, gdje je organizacija primarno fokusirana. EnvPro ima za cilj i da bude međunarodno povezana kako bi omogućla korišćenje i testiranje naprednih naučnih znanja, iskustava i alata u ostvarivanju svoje misije i kako bi omogućila osnaživanje lokalnih aktera i organizacija.

Ciljevi EnvPro su:

 • Kombinovati globalna naučna dostignuća i vanjske ekspertize sa lokalnim znanjem kako bi se povećala mogućnost za održivi razvoj i pronašli primjenjivi modeli za razvoj lokalnih područja.
 • Osigurati izgradnju kapaciteta i isporuku inovativnih rješenja koja zadovoljavaju potrebe ljudi i prirode.
 • Raditi na razvoju izvrsnih profesionalnih standarda zasnovanih na međusektorskom pristupu i uključivanju različitih aktera.
 • Stvarati podršku u alatima i ljudskim resursima za ekonomska i socijalna pitanja i druga pitanja očuvanja prirode i održivog razvoja.

U svrhu ostvarenja datih ciljeva, EnvPro će obavljati sljedeće aktivnosti:

 1. Prilagođavanje institucionalnog okvira za efektivnije i efikasnije sprovođenje politika održivog razvoja i ekološki prihvatljivih principa djelovanja i razvoja.
 2. Dinamična obrada socio-ekonomskih faktora i parametara iz oblasti održivog razvoja radi unaprijeđenja procesa planiranja, donošenja odluka i sagledavanja njihovih dugoročnih efekata.
 3. Planiranje i praćenje programa očuvanja biodiverziteta i razvojnih sektora koji imaju pozitivan efekat na biodiverzitet i održivu budućnost kao što su turizam, ruralni razvoj, energetska efikasnost, održiva poljoprivreda.
 4. Definisanje operativnih sistema i upravljačkih struktura u okviru oblasti zaštite životne sredine, turizma i ruralnog razvoja.
 5. Jačanje kapaciteta lokalnog stanovništva,organizacija i institucija za pristup, ucesce i raspodjelu koristi u procesima planiranja i implementacije odrizive buducnosti sa socio-ekonomskog aspekta i aspekta zaštite životne sredine.
 6. Izgradnja kapaciteta za integraciju mladih, zatim ranjivih grupa i pravičnu socio-ekonomsku raspodjelu sa stanovišta rodnog balansa na putu građenja održivog razvoja.
 7. Jačanje kapaciteta i praktikovanje multisektorskog pristupa, posredovanje u pospješivanju volonterizma, edukacije mladih, participacije i aktivnog učešća.
 8. Saradnja sa drugim nevladinim organizacijama, institucijama, loklnim i nacionalnim upravama i resornim ministarstavima u Crnoj Gori i internacionalno.