Aktuelnosti

Najave terenskog rada, novosti...

Pogledajte arhivu...
Oct 2021
Program biomonitoringa u Parku prirode rijeka Zeta

kao osnova za praćenje stanja životne sredine u saradnji sa lokalnom zajednicom

Sep 2021
Sep 2021
Uspostavljanje botaničke bašte ugroženih, rijetkih i endemičnih vrsta Orjena

u saradnji sa ekspertima sa Univerziteta Primorska i Prirodoslovnog Muzeja Rijeka, uz pomoć mladih naučnika, volontera, rendžera i upravljača parka prirode Orjen

Jun 2021
Ekosistemska procjena vrijednosti i prijetnji u slivu rijeke Bojane

radionica sa istraživačima i lokalnim stanovništvom