Aktuelnosti

Najave terenskog rada, novosti...

Pogledajte arhivu...
Apr 2023
Rešenja zasnovana na prirodi NbS - radionica

kako bi procijenili mogućnosti sprovođenja održivog razvoja i aktivnosti zasnovanih na rješenjima u prirodi (NbS)

Feb 2023
EnvPro sprovela dvodnevnu radionicu o komunikacijama

u saradnji sa stručnjakom za komunikacije u okviru LBBUEC projekta

Oct 2021
Program biomonitoringa u Parku prirode rijeka Zeta

kao osnova za praćenje stanja životne sredine u saradnji sa lokalnom zajednicom

Sep 2021