Aktuelnosti

Najave terenskog rada, novosti...

Pogledajte arhivu...
Nov 2023
Otvoreno radno mjesto/angažman

Istraživač za vodene vrste (skraćeno radno vrijeme, hibridno)

Oct 2023
Sproveden edukativni program za monitoring bioindikatorskih vrsta u prirodi

U okviru manifestacije Dani nauke i inovacija 2023