Članstvo u Koaliciji 27

za praćenje pregovora za Poglavlje 27 u okviru pristupanja EU

EnvPro je bila članica Koalicije za praćenje pregovora u okviru pristupanja EU za Poglavlje 27 (životna sredina) od njenog osnivanja 2016. pa do 2019. godine. Koalicija se formirala kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za bolje okruženje u Crnoj Gori“ koji je finansirala Delegacija EU za Crnu Goru, a kao otvorena platforma za zajedničko praćenje i učešće organizacija civilnog društva u procesu zagovaranja i promocije evropske pravne tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori, što doprinosi kvalitetu i transparentnosti u procesu pregovora. Inicijalno ju je sačinjavalo 15 organizacija i to Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa i Sjeverna Zemlja, kao inicijatori, zatim Expeditio, Da zaživi selo, Program za životnu sredinu, Zeleni Crne Gore, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Regionalna Razvojna Agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Centar za razvoj Durmitora, NVO Ekološko društvo Breznica, NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM), MogUL i NVO Naša Akcija. Osnovni zadatak ove Koalicije tokom učešća EnvPro bio je da analizira i aktivno prati pregovaračke aktivnosti i porces EU integracija u okviru pregovaračkog poglavlja 27, kao i da priprema izvještaje, komentare i sugestije za relevantna dokumenta u procesu pregovora.