Inicijativa za zaštitu rijeke Zete

opština Podgorice, Danilovgrad i devet NVO-a

Opština Danilovgrad udružila se sa Opštinom Podgorica i osam nevladinih organizacija za zaštitu prirode, uključujući EnvPro, zarad uspostavljanja partnerstva u cilju zaštite, unaprijeđenja i održivog upravljanja rijekom Zetom.

Željeni rezultati ove saradnje su valorizacija rijeke Zete i njeno proglašenje Spomenikom prirode, za što će partnerske NVO predlagati konkretne akcije. Da bi se postigli navedeni ciljevi, a posebno proglašenje Spomenikom prirode, partneri će staviti fokus na edukaciju i uključivanje lokalne zajednice kroz okrugle stolove, forume i slične skupove. Saradnja će takođe rezultirati uspostavljanjem kvalitetnog režima upravljanja slivnim područjem rijeke Zete i aktivnostima za poboljšanje očuvanja sliva.

Nevladine organizacije koje su dio partnerstva pored EnvPro su: Centar za zaštitu i istraživanje ptica, Crnogorsko društvo ekologa, Društvo mladih ekologa Nikšić, Green home, Ekološki pokret ‘‘Ozon’’, Parkovi Dinarida i 9. Decembar.