Izgradnja kapaciteta i sakupljanje podataka za Iris orjenii

na trećoj terenskoj posjeti planini Orjenu

Na trećoj terenskoj posjeti planini Orjen, EnvPro je okupila projektnog koordinatora, vodećeg projektnog eksperta, predstavnike partnerske organizacije NVO Egrupa, mlade istraživače i volontere EnvPro i jednog foto / video reportera. Ovog puta, cilj terenskog rada bio je prikupiti podatke o najmanje jednoj populaciji Iris orjenii, pokušati pronaći drugu populaciju ove vrste i ako uslovi dozvole, prikupiti podatke i za nju. Pored toga, cilj ove terenske posjete, koji je utkan u cio projekat, bio je podizanje kapaciteta mladih istraživača EnvPro i partnerskih organizacija.

Glavni metod sakupljanja podataka bio je fitocenološki snimak u području populacije, kao i tačan broj cvjetajućih jedinki i jedinki sa sjemenom i broj sterilnih jedinki. Ovo je uspješno izvedeno za jednu od populacija, na lokaciji Vučji zub, dok je druga populacija tražena na osnovu dostupnih GPS koordinata za lokaciju Borovi do, ali nije pronađena. Napravljeni fitocenološki snimak predstavlja spisak biljnih vrsta na određenoj parceli (u ovom slučaju 5 x 5 metara), i uključuje procjenu brojnosti i pokrovnosti svake vrste, opšte podatke o lokaciji (datum, GPS koordinate itd.) kao i ekološke podatke poput nadmorske visine, reljefa, geološkog i pedološkog sastava tla itd. Svi podaci prikupljeni na ovom terenskom istraživanju koristiće se za bolji opis populacije, planiranje daljih istraživačkih aktivnosti i saradnje, i dizajniranje mjera praćenja i očuvanja perunike, i sa tim stvoriti efikasan akcioni plan za ovu vrstu za budućnost. Na ovom terenskom izlasku naročito je bila važna primjena nekih od predloženih mjera zaštite, poput uklanjanja Juniperus sabina sa područja gdje se sa Iris orjenii takmiči za resurse.

Što se tiče podizanja kapaciteta mladih istraživača, zahvaljujući podršci vodećeg stručnjaka Boštjana Surine, mladi istraživači angažovani na projektu i projektni partner obučeni su u domenu florističkih i fitocenoloških istraživanja. Glavni izazov ostaje lociranje druge dvije populacije Iris orjenii (u Borovim dolima i na Veljem letu) koja je planirana za terenski rad sledeće sezone. U ovoj sezoni tim EnvPro planira da sakupi sjeme Iris orjenii na lokaciji Vučji Zub, i pored toga da istraži da li se vrsta Salvia brachyodon može naći i na crnogorskoj strani planine Orjen.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave