Jesenje edukativno prstenovanje ptica

na Ćemovskom polju

U okviru našeg aktuelnog projekta, “Ćemovsko polje: bogatstvo pred našim očima“, imali smo priliku da se sretnemo sa učenicima četiri osnovne škole iz Podgorice i sa njima realizujemo prstenovanje ptica. Prstenovanje ptica je naučna metoda za praćenje migracije ptica i učenje o njihovoj životnoj istoriji koja je temelj za njihovo očuvanje. Ovu aktivnost treba da sprovodi ornitolog ili bilo koja osoba sa licencom za prstenovanje ptica, koja je zadužena za zaštitu ptica koje prstenuje, kao i za edukaciju posjetioca lokacije. Ptice su vrlo aktivne i najverovatnije je da će biti uhvaćene u mreže za prstenovanje (nježne mreže sa džepovima u koje ptice upadaju) u ranim jutarnjim satima, što čini optimalno vreme za prstenovanje 5-9h, u zavisnosti od sezone.

Ćemovsko polje je važan lokalitet za prstenovanje ptica zbog značajne raznolikosti vrsta na ovom retkom pseudo stepskom staništu.

Ćemovsko polje - bogatstvo pred našim očima