Sproveden edukativni program za monitoring bioindikatorskih vrsta u prirodi

U okviru manifestacije Dani nauke i inovacija 2023

U okviru manifestacije koja se odvijala pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, “Dani nauke i inovacija 2023”, NVO Program za životnu sredinu organizovala je i sprovela edukativni program za monitoring bioindikatorskih vrsta u prirodi. Ovaj događaj realizovan je 28. i 29. septembra 2023. godine u Parku prirode „Rijeka Zeta“ na lokaciji Dobropoljski izvori. Sadržajan, edukativni i kreativni program predstavljen je učenicima i nastavnicima/ama OŠ “Štampar Makarije”, OŠ “Radojica Perović” i OŠ “Sutjeska” iz Podgorice, kao i OŠ “Miloslav Koljenšić”, OŠ “Vuko Jovović”, OŠ “Njegoš” iz Danilograda.

Terenskim istraživanjima za bioindikatorske vrste koordinirao je dr Bogić Gligorović zajedno sa ostalim članovima EnvPro tima. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim vrijednostima ovog područja, ali i bogatim biljnim i životinjskim svijetom rijeke Zete sa akcentom na bioindikatorske vrste (organizmi koji služe za praćenje stanja i utvrđivanje promjena u životnoj sredini, registrovanje negativnih uticaja i utvrđivanje efekata zagađenja na ekosistem). Praćenje bioindikatorskih vrsta i prikupljanje podataka o njima omogućava utvrđivanje promjena u ekosistemu na osnovu trendova njihovih populacija na čemu EnvPro aktivno radi u okviru svojih dugogodišnjih aktivnosti. Stoga, svi prisutni su imali priliku da se oprobaju u ulozi istrživača gdje su se uz pomoć iskusnih istraživača upoznali sa metodama terenskog rada iz oblasti biologije (ovom prilikom učesnici su savladavali tehnike korišćenja terenske opreme, entomološke i planktonske mreže za hvatanje bioindikatora - vilinih konjica, rječnih rakova i školjki) i metodama mjerenja fizičko-hemijskih parametara vode. Osim toga uz pomoć digitalne aplikacije kao posebno izrađenog ključa za identifikaciju i jednog od načina prikupljanja podataka o ovim organizmima, učesnici su unosili podatke o prisutnim bioindikatorskim vrstama, a nakon toga, vraćali ih u njihovo prirodno stanište.

Radionice u prirodi razvijaju svijest kod djece o važnosti i značaju očuvanja prirode kroz upoznavanje različitih prirodnih procesa i pojava, vrsta, ekosistema i njihovih uloga. Učesnici su istakli da im je terenski rad u prirodi i upoznavanje bioindikatorskih vrsta bio veoma zanimljiv iz razloga što tokom školovanja nemaju priliku da se upoznaju sa sličnim aktivnostima koje su im u značajnoj mjeri pomogle da shvate i savladaju školsko gradivo iz oblasti ekologije, zoologije, botanike i drugih bioloških disciplina.

Jedan od rezultata našeg rada biće predstavljen kroz Obrazovni vodič za nastavnike osnovnih škola za monitoring bioindikatorskih vrsta koji će im pomoći da organizuju terenski rad i samostalno sprovode navedene istraživačke aktivnosti zajedno sa djecom u prirodi.

U cilju jačanja svijesti o važnosti participacije i aktivnog učešća u svim procesima koji doprinose očuvanju prirode i životne sredine, polazeći od mladih generacija, ali i uključivanju šireg građanstva NVO Program za životnu sredinu nastaviće sa sprovođenjem sličnih edukativnih programa.