Biomonitoring, edukacija, građanska nauka

u okviru Festivala Dani nauke i inovacija 2023

U okviru Festivala “Dani nauke i inovacija 2023” NVO Program za životnu sredinu sprovešće edukativni program za monitoring bioindikatorskih vrsta sa učenicima i nastavnicima/ama OŠ “Štampar Makarije”, OŠ “Radojica Perović” i OŠ “Sutjeska” iz Podgorice i OŠ “Miloslav Koljenšić”, OŠ “Vuko Jovović”, OŠ “Njegoš” iz Danilvograda.

Učesnici će primjenjivati istraživačke metode iz oblasti biologije, razviti iskustva i vještine u korišćenju savremenih mjernih instrumenata i terenske opreme, kao i aplikacije sa integrisanim digitalnim ključevima za determinaciju bioindikatora, u cilju razvoja svijesti o potrebi da budu aktivni u procesima očuvanja prirode.