Jačanje vještina za praćenje slatkovodnih ekosistema

u delti rijeke Bune/Bojane

Od 26. do 27. februara 2024. godine u Hotelu Colosseo, Skadar Albanija, održana je obuka pod nazivom „Monitoring slatkovodnih (ribljih) ekosistema u delti rijeke Bune/Bojane“. U organizaciji Centra za očuvanje i zaštitu prirodne sredine u Albaniji (PPNEA – Birdlife Albania) u saradnji sa Programom za životnu sredinu (EnvPro) Crna Gora, ova obuka je imala za cilj da naglasi značaj slatkovodnih ekosistema, podstakne saradnju među relevantnim institucijama i unaprijedi kapacitet organizacija za praćenje ribljih ekosistema i preduzimanje akcija za očuvanje. Sa crnogorske strane učestvovale su kolege iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i Nacionalnih parkova (NP), kao i mladi istraživači.

Obuka je obuhvatila različite suštinske teme, uključujući metode uzorkovanja ribe, procjenu statusa očuvanosti vrsta, razumijevanje značaja slatkovodnih ekosistema, uvođenje DNK analize i istraživanje potencijalnih akcija očuvanja. Osim toga, obuka je dala poseban fokus na jadransku jesetru (Acipenser naccarii) i evropsku jegulju (Anguilla anguilla).

Ključne teme o kojima se razgovaralo uključivale su akcije očuvanja i prijetnje, uključujući istraživačke aktivnosti i nalaze, kao i uvođenje standardnih metoda EU za uzorkovanje ribe pomoću mreža za škrge sa više alata (EN 14757) i električni ribolov u zaštićenim područjima, zajedno sa procjenom status očuvanosti vrsta na ovim lokalitetima.

Drugi dan je bio fokusiran na praktični dio i metode praćenja ribljih vrsta u rijeci Bojani na tri specifične lokacije: most na Buni, šljunak Berdice i Fluša – rijeka Bojana i Skadarsko jezero. Ovaj pristup pružio je učesnicima praktično iskustvo i dublje razumijevanje metodologija koje se koriste u praćenju slatkovodnih ekosistema.

Osposobljavanjem učesnika neophodnim vještinama i znanjem, događaj je obezbijedio da obije zemlje budu bolje pripremljene za zaštitu i praćenje svojih dragocjenih slatkovodnih resursa.