Radionica podizanja kapaciteta o modelovanju niše i procjeni IUCN statusa vrsta

za efektivnije očuvanje biljaka

EnvPro organizuje radionicu “Radionica za izgradnju kapaciteta za IUCN procjenu, planiranje očuvanja vrsta, modelovanje niše i ex situ očuvanje”, kroz tekući projekat “Očuvanje rijetkih, ugroženih i endemičnih vrsta planine Orjen”, koji se realizuje u partnerstvu sa Univerzitetom Primorska. Radionica ima za cilj da pokaže kako se podaci o rijetkim i ugroženim biljkama prikupljeni tokom istraživačkih aktivnosti na planini Orjen 2019. godine mogu koristiti za izradu mapa rasprostranjenja vrsta i za primjenu procjena IUCN statusa vrsta. Pored toga, razgovaraće se o mjerama očuvanja in situ i ex situ za kasniju primjenu protokola klijanja. Učesnici će se upoznati sa teorijskim znanjem pre nego što nauče kako se izvode ključne analize. Događaj će se imati praktičan pristup, uključujući grupni i individualni rad, a učesnici će imati priliku da steknu priznanje o svom nivou razumijevanja. Službeni jezik radionice biće srpskohrvatski. Treneri radionice su Boštjan Surina (Fakultet za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije Univerziteta Primorska) i Petar Glasnović (Fakultet za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije Univerziteta Primorska).

Teme radionice biće:

  • Obrada podataka Naučite kako da obrađujete i formatirate podatke kako biste ih “prilagodili svrsi” pomoću različitih alata za čišćenje podataka
  • Mapiranje standarda i protokola Naučite standarde IUCN-a za izradu mapa distribucije vrsta; procjena brojnosti vrsta i pokrovnosti
  • Ekološko modelovanje niše Uvod u sprovođenje i tumačenje osnovnog ekološkog modela radi utvrđivanja distribucije ciljanih vrsta
  • Procjena stanja očuvanosti vrsta Naučite kako da primjenjujete kriterijume IUCN procjene vrsta i kriterijuma Crvene liste koristeći prostorne podatke
  • Osnivanje banke sjemena i druge ex situ aktivnosti Pravilno sakupljanje sjemena za dugoročnu krioprezervaciju; primjena različitih metoda i opreme u krioprezervaciji; sprovođenje protokola klijanja
  • Očuvanje vrsta Naučite kako da dizajnirate plan očuvanja vrsta i primijenite znanje za implementaciju očuvanja ciljanih vrsta; moguća posjeta Piperima gdje je planirana botanička bašta EnvPro.

Uslovi za učešće na radionici:

  • prisustvo svim radnim danima (3 dana - petak, subota i nedelja),
  • lični računar dostupan za upotrebu tokom radionice ili ako ne, spremnost da ga dijelite sa drugim učesnikom/com,
  • Instalacija softvera QGIS, R i RStudio na vašem ličnom računaru prije radionice (poslaćemo detaljna uputstva za ovaj dio - nakon što budete prihvaćeni za učešće). Ako pomenuti softver/i ne radi/e, ali ste primljeni na radionicu - naći ćemo novo rešenje za vaše učešće
  • Radni jezik radionice je srpsko-hrvatski, ali očekujemo da imate određeno znanje engleskog jezika, jer su softveri na engleskom jeziku i IUCN dokumentacija za procjenu statusa vrsta.

Za radionicu se možete prijaviti slanjem e-maila na: office@envpro.me, sa CV-jem i opisom motivacije za učešće na radionici. Radionica će se održati od 27.02. - 01.03. ili 12.03. - 15.03. u Podgorici, a učesnici prihvaćeni za učešće dobiće agendu i tačne informacije u najkraćem roku.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave