Druga terenska posjeta planini Orjen

realizovana u pripremi za sakupljanje podataka o Iris orjenii

Tim EnvPro uspješno je završio svoju drugu terensku posjetu planini Orjen (26. - 27. juna 2019.). Cilj je bio ispitivanje pristupačnosti populacijama Iris orjenii (na lokacijama Vučji zub, Borovi do i Velje leto) sa sjeverne prilazne tačke, u odnosu na južni pristup korišćen tokom prve terenske posjete, zbog priprema za predstojeći terenski rad u avgustu, kada će se podaci o Iris orjenii najverovatnije prikupiti. Procijenjen je lakši pristup jednoj od lokacija populacije, Vučji zub, gdje je pronađena Iris orjenii u fazi cvjetanja, važno za pripremu datuma sledećeg izlaska na teren koji treba da bude pogodan za sakupljanje sjemena biljke.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave