Salvia brachyodon i Linum elegans u fokusu za četvrtu terensku posjetu

Mapiranje lokacija vrsta i sakupljanje sjemena

Suprotno prethodnim terenskim posjetama na kojima je fokus bio na Iris orjenii, ovog puta su u fokusu Salvia brachyodon i Linum elegans, tj. mapiranje tačnih lokacija ovih vrsta u Podštirovniku na samoj granici BiH i Crne Gore. Pored mapiranja vrsta, cilj je bio utvrditi gdje tačno leže njihove populacije, na crnogorskoj ili BiH strani planine, utvrditi veličinu njihovih populacija i sakupiti im sjemena. Svrha sakupljanja sjemena je uspostavljanje banke sjemena za potrebe moguće reintrodukcije vrsta na mjestima gdje je njihova populacija smanjena. Neophodni podaci su prikupljeni na terenu i utvrđeno je da se populacije obije vrste nalaze u BiH, a konsultovane su takođe i zvanične vlasti u Crnoj Gori.

Učesnici ove terenske posjete bili su članovi EnvPro kao i Egrupa iz BiH, čiji se kapaciteti podižu kroz ovaj projekat i koji se obučavaju za nezavisno sprovođenje istraživanja i planiranje očuvanja vrsta.

Sledećom terenskom posjetom za ovu sezonu pokušaće da se pronađu vrste Dianthus knappi, Satureja horvatii i Edraianthus serpelifolium i obavi sakupljanje sjemena za sve tri.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave