Posjeta udaljenoj populaciji I. orjenii i istraživanje D. knappi, S. horvatii i E. serpyllifolius

Terenska posjeta za sakupljanje podataka i sjemena za rijetke i ugrožene vrste planine Orjen

Kao što je najavljeno u prethodnim terenskim posjetama, dugo očekivana posjeta trećoj i najudaljenijoj lokaciji Iris orjenii u Veljem letu, Reovačke grede, obavljena je od 31.08. - 01.09. od strane EnvPro istraživača i članova volonterskog tima. Cilj ove terenske posjete bio je da se prebroje jedinke populacije, sakupi sjeme, utvrdi da li su njegove jedinke procvjetale i napravi fitocenološki snimak. Takođe je planirano sakupljanje sjemena za Dianthus knappi, Satureja horvatii i Edraianthus serpyllifolius kako bi se stvorile banke sjemena i tako omogućila reintrodukcija vrsta. Pored toga, planirano je prikupljanje kontakata lokalnog stanovništva s ciljem njihovog uključivanja u zaštitu vrsta o kojima je riječ.

Populacija Iris orjenii u Veljem letu, kao i nekoliko manjih populacija duž grebena Reovačke grede uspješno je locirana i uspješno je obavljen fitocenološki snimak i sakupljanje sjemena dvije jedinke vrste. Za Dianthus knappi prikupljeno je sjeme šest populacija vrste, dok Edraianthus serpyllifolius nije pronađen duž planiranog transekta. Tim nije mogao uspješno da razlikuje vrstu Satureja horvatii od sličnih Satureja montana i Satureja subspicata. Pronađena Satureja, koja god da je bila od pomenute tri, je u svakom slučaju bila u fazi cvjetanja što je onemogućilo sakupljanje sjemena. Zbog ovih okolnosti treba da budu organizovane stručne konsultacije, a plan za sledeću terensku posjetu u septembru je sakupljanje sjemena za vrste Satureja horvatii u Orjen Sedlu i Edraianthus serpyllifolius u Zubačkom kabau.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave