Prva terenska posjeta planini Orjen

sa ciljem pripremne procjene endemičnih, rijetkih i ugroženih biljaka planine Orjen

EnvPro je uspješno realizovala prvu terensku posjetu (6. - 8. juna 2019.) sa ciljem istraživanja endemičnih, rijetkih i ugroženih vrsta planine Orjen,́ Iris orjenii, Scilla litardierei spp. lakusicii, Linum elegans i Salvia brachyodon. Terensku posjetu je predvodio specijalista za biodiverzitet EnvPro, Mihailo Jovićević, u saradnji sa projektnim ekspertom sa Univerziteta Primorska, Boštjanom Surinom. Partner na projektu, NVO Egrupa iz BiH, učestvovo je u cilju izgradnje kapaciteta za terenska istraživanja i sprovođenje sličnih istraživanja na BiH dijelu planine Orjen. Ovom timu pridružili su se i predstavnik donatora (Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme - CEPF) Borut Rubinić i Milja Vitorović, izvršna direktorica Agencije za razvoj i zaštitu Orjena (upravljač zaštićenog područja Orjen) i njene kolege.

Za posljednje dvije od četiri pomenute vrste utvrđeno je da su rasprostranjene na BiH dijelu planine Orjen. Scilla litardierei spp. lakusicii uzorkovana je na terenu s ciljem da se zasadi u Riječkom botaničkom vrtu u Hrvatskoj. Dalje je fokus terenskog rada bio na preliminarnoj procjeni stadijuma životnog ciklusa Iris orjenii, kako bi se utvrdili optimalni datumi za prikupljanje podataka o njenim populacijama. Podaci koji će se prikupljati su visina stabljike sa cvjetovima, broj cvjetnih izdanaka i slično, i služiće za osnovni naučni opis ove endemične vrste. Dalja istraživanja obuhvataju utvrđivanje stvarnog broja biljnih jedinki u svakoj od tri populacije na planini Orjen, jer je vjerovatno da se vrsta vegetativno razmnožava od jedne ili više jedinki u svakoj populaciji. To bi potencijalno moglo Iris orjenii učiniti još ranjivijom i ugroženijom, što poziva na hitne mjere zaštite poput izmještanja postojeće planinarske staze što bi spriječilo radoznale planinare da beru peruniku, i eliminisanje susjednih vrsta koje je ugrožavaju (npr. Juniperus sabina koja može suzbiti Iris orjenii).

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave