Početak projekta Skadarska žaba

sa ciljem da uključi lokalnu zajednicu u očuvanje Skadarske žabe

Početak projekta “Uključivanje lokalne zajednice u proces zaštite i unaprijeđenja staništa skadarske jezerske žabe (Pelophylax shqipericus) u delti rijeke Bojane” sa EnvPro kao partnerom.

Uključivanje lokalne zajednice u proces zaštite i unaprijeđenja staništa skadarske jezerske žabe (Pelophylax shqipericus) u delti rijeke Bojane