Početak Orjen projekta

sa ciljem da zaštiti rijetke, endemične i ugrožene biljne vrste na crnogorskoj strani planine Orjen

NVO EnvPro je potpisala ugovor sa donatorom, Fondom za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF), u trajanju od 18 mjeseci, za projekat pod nazivom “Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljaka planine Orjen”. Partneri na projektu su NVO Egrupa iz Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu i očuvanje Orjena iz Herceg Novog i projektni ekspert, Boštjan Surina, sa Univerziteta Primorska iz Kopra, Slovenija.

Prekogranična istraživačka saradnja – rijeka Bojana/Buna
Obnova LBBUEC BESTbelt nasleđa