Početak projekta Ćemovsko polje

prvog projekta koji će se baviti pitanjima degradacije Ćemovskog polja i njegovog biodiverziteta

Početak projekta “Ćemovsko polje: bogatstvo pred našim očima”, u vođstvu EnvPro, finansirano od strane Rufford fondacije.

Ćemovsko polje - bogatstvo pred našim očima