Početak projekta na Katiču

sa ciljem da uspostavi prvo Marinsko zaštićeno područje (MZP) u Crnoj Gori

Početak projekta “Podrška uključenju lokalne zajednice u zaštitu i promociju potencijalnog Marinskog zaštićenog područja - Katič” sa EnvPro kao jednim od projektnih partnera.

Podrška uključivanja lokalne zajednice u zaštitu i promociju potencijalnog morskog zaštićenog područja - Katič