Poziv za izvođenje radova

za čeku za fotografisanje ptica i kućice za ptice

Predmet ove nabavke je čeka za fotografisanje ptica i kućice za ptice. Izgradnja oboje je predviđena za Ćemovsko polje, lokacija: jugoistočno od gradske deponije “Livade” i zapadno od kanjona rijeke Cijevne. Ako dobavljač ima značajne predloge za promjene dizajna bilo za foto-čeku ili kućice za ptice, može ih predstaviti naručiocu i uključiti cijenu dizajna u ponudu.

Slijedi kratak opis onoga što se planira izgraditi. Ako ste zainteresovani za ovu ponudu, molimo Vas da pišete na office@envpro.me da biste dobili detaljne dimenzije i opis čeke za fotografisanje, dimenzije kućica za ptice i model kućica za ptice, kao i uputstva o tome kako dati ponudu za izgradnju.

Čeka za fotografisanje je dizajnirana da olakša fotografisanje živog svijeta, u ovom slučaju ptica. Čeka se sastoji od malog bazena (sličnog bazenu na slici) u kojem će se ptice okupiti za jutarnji gutljaj vode, i od same čeke, utonule u zemlju, gdje iza procjepa čeka fotograf. Čeka i bazen treba da budu napravljeni od što je više moguće prirodnih materijala, kako bi se što bolje uklopili u okolinu i kako bi se ptice lako navikle na nju.Pored toga, planirana je i informativna tabla u blizini čeke, koja bi predstavila sam objekt za posmatranje ptica i edukovala o važnim vrstama ptica pronađenim na Ćemovskom polju. Tabla može biti izrađena od drveta u jednostavnom stilu, dok će tekst za tablu predstaviti EnvPro.

Kućice za ptice se izrađuju za vrstu modrovrana, planirano je njih 30. Model kućice za ptice biće dostupan dobavljaču tokom gradnje. Drvo za izradu kućica za ptice trebalo bi da bude poput stabla tise, sa mogućnošću izdržavanja spoljnih uslova kao što su kiša, vlaga itd.

Čeka za fotografisanje i kućice za ptice izrađuju se su u okviru projekta Ćemovsko polje: osvajanje naklonosti lokalnog stanovništva. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa za lokalnu demokratiju na zapadnom Balkanu - ReLOaD. Program finansira EU, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori program se realizuje u partnerstvu sa 5 crnogorskih opština - Podgoricom, Tivtom, Kotorom, Nikšićem i Pljevljima.

Ćemovsko polje - osvajanje naklonosti lokalnih građana