EnvPro sprovela dvodnevnu radionicu o komunikacijama

u saradnji sa stručnjakom za komunikacije u okviru LBBUEC projekta

U okviru projekta „Građenje LBBUEC otpornosti LBBUEC, EnvPro je uz podršku stručnjaka za komunikacije, Danijela Lončara, 23. i 24. februara, 2023. godine organizovala dvodnevnu radionicu o komunikacijama u opštini Ulcinj. Aktivno učešće u radionici uzeli su predstavnici lokalne zajednice, lokalnih institucija, civilnog sektora, aktivisti, predstavnici privrede i stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Jedan od ciljeva koji projekat ovime pokušava obezbijediti jeste unaprijeđen interan i eksteran pristup komunikaciji i vidljivosti, podizanje svijesti o vrijednostima, prijetnjama i rješenjima važnim za prirodu i ljude. Radionica je kroz dvodnevni program, interaktivne, edukativne i kreativne sesije upoznala zainteresovane učesnike sa procesom komunikacija i njihovoj važnosti u domenu planiranja i sprovođenja aktivnosti, procesu izrade komunkacione strategije, unapređenju javnog nastupa i odnosa sa javnošću i medijima, izgradnje odnosa sa lokalnim zajednicama, itd.

Kroz ovaj događaj kreirani su koncepti aktivnosti koji imaju opipljive efekte očuvanja i održivog korišćenja LBBUEC prirodnih resursa, koristeći unaprijed definisane kriterijume, a od kojih će tri najbolja (Plave staze, Upoznaj svoj zavičaj, Recikliranje i ponovna upotreba plastike) i biti sprovodena na teritoriji opštine Ulcinj.

Odlična saradnja lokalne zajedice tokom ovog procesa, posvećenost razmatranju i razumijevanju problema i rešenja, podjela iskustava i entuzijastična energija, rezultirala je uspješno postignutom ishodu radionice.

Zahvalnost izražavamo svim učesnicima ovog procesa. Projekat „Građenje LBBUEC otpornosti” je podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – CEPF.