Rešenja zasnovana na prirodi NbS - radionica

kako bi procijenili mogućnosti sprovođenja održivog razvoja i aktivnosti zasnovanih na rješenjima u prirodi (NbS)

Radionica održana od 28. do 30. marta 2023. godine u Ulcinju, okupila je sedamnaest učesnika iz različitih organizacija kako bi procijenili mogućnosti sprovođenja održivog razvoja i aktivnosti zasnovanih na rješenjima u prirodi (NbS).

Prva dva dana radionice uključivala su terensku posetu oblasti LBBUEC da bi se ispitala različita staništa, plaže, močvarna područja, jezera, šume i sela, između ostalog. Treći dan radionice bio je posvećen NbS radionici koju je vodio dr Pjer L. Ibiš, profesor zaštite prirode na Univerzitetu Ebersvalde. Tokom radionice, zainteresovane strane su istraživale biodiverzitet i ekosisteme, njihove vrijednosti i prijetnje, i razgovarali o lokalnim i nacionalnim perspektivama, aktivnostima i planovima.

Nalazi trećeg dana su dokazani naučnom pozadinom, trendovima promena, dokazima o klimatskim promjenama, upareni sa niskim žaljenjem i konceptima rešenja zasnovanim na prirodi. Neke od tema o kojima se razgovaralo uključivale su kompromise između ulaganja energije u sisteme koje stvara čovjek povezane sa održavanjem takvih ekosistema.Radionica je zaključena identifikovanjem problema i njihovih rešenja.

Problemi su uključivali uništavanje dina i vegetacije turističkom infrastrukturom, zagađenje morskim otpadom, hemijsko zagađenje, izgradnju, sječu šume i unošenje invazivnih vrsta. NbS rešenja predložena za rešavanje nekih problema uključuju restauraciju zasnovanu na sukcesiji, smanjenje stresa i stvaranje prostora. Međutim, za neke prijetnje rešenja koja počivaju na tehnološkim mogućnostima koje je kreirao čovjek su jedina održiva.

Radionica je istakla važnost NbS-a u suočavanju sa današnjim izazovima životne sredine, kao i potrebu za interdisciplinarnom saradnjom i razmjenom znanja za postizanje dugoročnih ciljeva održivog razvoja. Ista se sprovela u okviru projekta „Izgradnja LBBUEC otpornosti“ koji sprovodi Program za žvotnu sredinu a koji je finansiran od Critical Ecosystem Partnership Fund.