Zaštita i očuvanje ugrožene Skadarske žabe i njenih staništa u delti rijeke Bojane

Skadarska žaba (Pelophylax shqipericus) je ugrožena balkanska endemična vrsta zelenih žaba, prema kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode - IUCN. Javlja se u vlažnim staništima nizijskih područja na jugoistoku Crne Gore i u sjevernim i centralnim obalama Albanije. Skadarska žaba prepoznata je kao jedna od ključnih vrsta jedinstvenog biodiverziteta KBA Delta Bojana.

Ova studija je nastala kao rezultat projekta “Uključivanje lokalne zajednice u zaštitu i poboljšanje staništa ugrožene skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) u delti reke Bojane, Crna Gora“.

Skadarska žaba (Pelophylax shqipericus) je ugrožena balkanska endemična vrsta zelenih žaba, prepoznata kao jedna od ključnih vrsta jedinstvenog biodiverziteta Ključne oblasti biodiverziteta (KBA) Delta Bojana. Međutim, vodene vrste poput zelenih žaba, čija se brojnost populacije smatra dobrim pokazateljem kvaliteta močvarnih staništa, veoma su ugrožene na ovom području, prije svega usljed uništavanja i fragmentacije staništa, promjene namene zemljišta i zagađenja.

Studija predstavlja trenutna saznanja o različitim aspektima ekologije, prijetećim faktorima, nacionalnim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji koja se odnosi na skadarsku žabu i njena staništa na području delte rijeke Bojane, kao i rezultate terenskih istraživanja i aktivnosti na podizanju svijesti, preduzetih tokom trajanje projekta. Na osnovu svih ovih podataka, u studiji su predložene mjere zaštite i očuvanja skadarske žabe i njenih staništa.

EnvPro je bila partner na ovom projektu, uključena u dizajn projekta i neke aspekte implementacije, kao i pregled studije prije publikovanja.

Za čitanje kliknite ovdje