Fitosociologija, ekologija i status zaštite Salvia brachyodon, rijetkog endema istočnog Jadrana

Salvia brachyodon je endemična vrsta istočnog Jadrana, čija je distribucija ograničena na samo 4 lokaliteta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ugrožena je napuštanjem tradicionalne upotrebe zemljišta. Partneri EnvPro-a sa Univerziteta Primorska nedavno su objavili naučni članak koji opisuje fitosociologiju, status očuvanja i ekologiju ove rijetke biljne vrste, a koautori članka saradnici i mladi istraživači NVO EnvPro.

Kroz projekat EnvPro-a, ‘‘Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na planini Orjen’’, sa Univerzitetom Primorska kao projektnim partnerom, saradnici i mladi istraživači EnvPro-a Emina Zečić i Mihailo Jovićević, dali su doprinos istraživanju endemične biljne vrste Salvia brachyodon, sakupljajući podatke o populaciji vrste sa planine Orjen i podižući svoje kapacitete za rad na očuvanju biljaka.

Salvia brachyodon je sub-mediteranska vrsta, endemična za istočni Jadran, nalazi se na otvorenim do poluotvorenim, sunčanim, suvim, plitkim, krečnjačkim, stjenovitim travnjacima razvijenim u termofilnim listopadnim šumama zajednica Aristolochio pallidae-Kuercetum pubescentis i Seslerio autumnalis-Fagetum (i njihovih različitih stadijumi sukcesije). Ova vrsta je bila predmet istraživanja naših kolega sa Univerziteta Primorska, koji su nedavno objavili članak ’’Fitosociologija, ekologija i status zaštite Salvia brachiodon (Lamiaceae), endema istočnog Jadrana ’’.

Ova biljka ima vrlo ograničenu distribuciju - ograničena je na Pelješac, Konavle i planinu Orjen. Osim Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prema nekim literaturnim podacima, sumnjalo se da se primjerci Salvia brachyodon javljaju i u Crnoj Gori. Ali, nakon opsežne potrage na prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, njeno prisustvo u Crnoj Gori nije potvrđeno.

Staništa sa Salvia brachyodon danas su jako fragmentisana, zbog vegetacijske sukcesije i zbog napuštanja tradicionalne upotrebe zemljišta. Vrlo male populacije ove biljke su pod prijetnjom i drugih faktora, poput požara. Koristeći IUCN kriterijume, stručnjaci sa Univerziteta Primorska procijenili su Salvia brachyodon kao ugroženu vrstu (EN). Iako je vrsta strogo zaštićena u Hrvatskoj, nalazi se na Crvenoj listi u Bosni i Hercegovini, ali bez određene zaštite, i smatra se ugroženom u Crnoj Gori, do sada nisu preduzete aktivne mjere zaštite. Nadamo se da će istraživački rad naših kolega poslužiti kao osnova za preduzimanje akcije u cilju očuvanja ove vrste.

Pročitajte cio članak ovdje