Kompleks ekosistema nižeg sliva rijeke Bojane i Ulcinja: biodiverzitet, prijetnje i strategije

procjena ekoloških vrednosti i pretnji

Studija je nastala kao rezultat malog projekta koji je vodila NVO Program za životnu sredinu (EnvPro), Stvaranje uslova za zajedničku zaštitu odozdo prema gore i planiranje održivog razvoja sliva rijeke Bojane. Obim projekta obuhvata ekološki i socio-ekonomski povezan sistem, u ovoj studiji nazvan Kompleks ekosistema nižeg sliva rijeke Bojane i Ulcinja (LBBUEC).

Cilj studije je stvaranje procjene ekoloških vrijednosti i pokretača stresa (tj. pretnji) u LBBUEC-u. Kao rezultat toga, studija pruža neophodnu osnovu za strateški razvoj usmjeren ka unapređenju ljudskog blagostanja i funkcionisanju ekosistema. Rad na procjeni je obavljen kroz desktop istraživanje uključujući dijeljenje podataka od institucija i organizacija, terensko istraživanje od strane angažovanog istraživačkog tima, prikupljanje lokalnog znanja kroz učešće lokalnih yainteresovanih strana, i zajednički pregled i sistematizaciju znanja od strane projektnog tima, istraživačkog tima i lokalnih aktera. Trebalo bi da posluži kao osnova za dalji rad na zaštiti ovog područja, održivom razvoju i širenju partnerstva.

Rad je podržan od strane Fonda za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF), sa glavnim partnerom Centrom za ekoniku i upravljanje ekosistemima sa Univerziteta Ebersvalde i lokalnim NVO partnerom Martin-Schneider Jacobi Association.

LBBUEC studija - MNE-compressed.pdf