Aktivnosti

Na čemu trenutno radimo.

Aug 2021
Strateško planiranje razvoja u saradnji sa TACSO kancelarijom

u svrhu kreiranja strateškog plana organizacije

Aug 2021
Memorandum o saradnji između Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i EnvPro

u cilju zajedničkog razvoja projekata i izgradnje kapaciteta stručnog kadra

Aug 2021
Članstvo u radnoj grupi za razvoj zakona o invazivnim vrstama

u cilju doprinosa izradi zakona kroz davanje tehničkih predloga i preporuka

Aug 2021
Članstvo u Koaliciji 27

za praćenje pregovora za Poglavlje 27 u okviru pristupanja EU

Apr 2019
Inicijativa za zaštitu rijeke Zete

opština Podgorice, Danilovgrad i devet NVO-a