Aktuelnosti

Najave terenskog rada, novosti...
Nov 2023
Otvoreno radno mjesto/angažman

Istraživač za vodene vrste (skraćeno radno vrijeme, hibridno)

Oct 2023
Sproveden edukativni program za monitoring bioindikatorskih vrsta u prirodi

U okviru manifestacije Dani nauke i inovacija 2023

Sep 2023
Biomonitoring, edukacija, građanska nauka

u okviru Festivala Dani nauke i inovacija 2023

Apr 2023
Rešenja zasnovana na prirodi NbS - radionica

kako bi procijenili mogućnosti sprovođenja održivog razvoja i aktivnosti zasnovanih na rješenjima u prirodi (NbS)

Feb 2023
EnvPro sprovela dvodnevnu radionicu o komunikacijama

u saradnji sa stručnjakom za komunikacije u okviru LBBUEC projekta

Oct 2021
Program biomonitoringa u Parku prirode rijeka Zeta

kao osnova za praćenje stanja životne sredine u saradnji sa lokalnom zajednicom

Sep 2021
Sep 2021
Uspostavljanje botaničke bašte ugroženih, rijetkih i endemičnih vrsta Orjena

u saradnji sa ekspertima sa Univerziteta Primorska i Prirodoslovnog Muzeja Rijeka, uz pomoć mladih naučnika, volontera, rendžera i upravljača parka prirode Orjen

Jun 2021
Ekosistemska procjena vrijednosti i prijetnji u slivu rijeke Bojane

radionica sa istraživačima i lokalnim stanovništvom

May 2021
Tajni život Ćemovskog polja

album za sličice životinjskih i biljnih vrsta

Aug 2020
Očuvanje na terenu: Izmještena planinarska staza zarad očuvanja orjenske perunike (Iris orjenii)

harizmatičnog predstavnika endmičnih i rijetkih vrsta planine Orjen

Jul 2020
Ljetnje terenske aktivnosti

za očuvanje biljaka na planini Orjen

Feb 2020
Poziv za izvođenje radova

za čeku za fotografisanje ptica i kućice za ptice

Feb 2020
Čišćenje dijela Ćemovskog polja završeno

uz pomoć brojnih volontera i teške mehanizacije

Feb 2020
Feb 2020
Akcija čišćenja Ćemovskog polja

sa ciljem revitalizacije ovog biodiverzitetski bogatog staništa

Nov 2019
Sakupljanje sjemena vrste Satureja horvatii

radi uspostavljanja banke sjemena ugroženih vrsta planine Orjen

Oct 2019
Sep 2019
Posjeta udaljenoj populaciji I. orjenii i istraživanje D. knappi, S. horvatii i E. serpyllifolius

Terenska posjeta za sakupljanje podataka i sjemena za rijetke i ugrožene vrste planine Orjen

Aug 2019
Salvia brachyodon i Linum elegans u fokusu za četvrtu terensku posjetu

Mapiranje lokacija vrsta i sakupljanje sjemena

Aug 2019
Izgradnja kapaciteta i sakupljanje podataka za Iris orjenii

na trećoj terenskoj posjeti planini Orjenu

Jul 2019
Početak projekta Ćemovsko polje

prvog projekta koji će se baviti pitanjima degradacije Ćemovskog polja i njegovog biodiverziteta

Jun 2019
Druga terenska posjeta planini Orjen

realizovana u pripremi za sakupljanje podataka o Iris orjenii

Jun 2019
Prva terenska posjeta planini Orjen

sa ciljem pripremne procjene endemičnih, rijetkih i ugroženih biljaka planine Orjen

Apr 2019
Pridružili smo se Inicijativi za zaštitu rijeke Zete

sa ciljevima proglašenja Spomenikom prirode i održivog upravljanja

Feb 2019
Početak Orjen projekta

sa ciljem da zaštiti rijetke, endemične i ugrožene biljne vrste na crnogorskoj strani planine Orjen

Feb 2019
Početak projekta Orjen-BiH

sestrinskog projekta EnvPro istraživanju endemičnih biljnih vrsta na crnogorskoj strani planine Orjen

Feb 2019
Početak projekta Skadarska žaba

sa ciljem da uključi lokalnu zajednicu u očuvanje Skadarske žabe

Dec 2018
Početak projekta na Katiču

sa ciljem da uspostavi prvo Marinsko zaštićeno područje (MZP) u Crnoj Gori