Projekti

Na čemu trenutno radimo.
Maj 2024
Mar 2024
Interreg Smarter MED:

SPOWIND projekat

Nov 2023
Obnova LBBUEC BESTbelt nasleđa

za zajedničku zaštitu i revitalizaciju biodiverziteta

Nov 2023
Feb 2023
Nov 2022
Građenje LBBUEC otpornosti

donji tok basena rijeke Bojane i kompleks ekosistema Ulcinja

Nov 2022
Vode Balkana – faza III

za Park prirode „Rijeka Zeta” – bioindikatori, edukacija i turizam

Dec 2021
Osnaživanje mladih za Čovjek i biosfera rezervat

Delta Bojane/Bune, opština Ulcinj u Crnoj Gori i opština Skadar u Albaniji

Sep 2021
Nov 2020
Oct 2019
Ćemovsko polje - osvajanje naklonosti lokalnih građana

ima za cilj očuvanje važnih vrsta ptica ovog područja uz pomoć lokalnog stanovništva i ljubitelja prirode

Jun 2019
Ćemovsko polje - bogatstvo pred našim očima

projekat koji ima za cilj očuvanje ovog staništa istraživanjem njegovog biodiverziteta i edukacijom

Mar 2019
Očuvanje endemičnih biljnih vrsta na planini Orjen u Bosni i Hercegovini

komplementaran EnvPro-ovom projektu na planini Orjen u Crnoj Gori

Feb 2019
Dec 2018
Podrška uključivanja lokalne zajednice u zaštitu i promociju potencijalnog morskog zaštićenog područja - Katič

prepoznatog kao takvo, između ostalog, zbog bogatstva vrstama Posidonia oceania i Epinephelus marginatus

Apr 2016
Akcije za ekološku valorizaciju uvale Buljarica

jedne od rijetkih preostalih brakičnih močvara na Jadranskoj obali