Akcije za ekološku valorizaciju uvale Buljarica

jedne od rijetkih preostalih brakičnih močvara na Jadranskoj obali

Uvala Buljarica jedna je od rijetkih preostalih brakičnih močvara na Jadranskoj obali, praćena koritima Posidonia oceanica u morskom području. Mnoge životinjske i biljne vrste prisutne na ovom području zaštićene su na nacionalnom i međunarodnom nivou, sa izuzetno vrijednim ekosistemima, posebno u svijetlu EU ekološke mreže NATURA 2000 i zaštićenih morskih područja (MPA). Međutim, ovaj dio crnogorskog primorja izložen je brojnim prijetnjama, a najozbiljnije su urbanizacija i neodrživi turizam. Takav razvoj uništio bi prirodne vrjednosti ovog područja. Patili bi i važni morski ekosistemi, koji su već pod nizom pritisaka.

Cilj ovog projekta bio je stvoriti naučnu osnovu za konsolidaciju zajedničke baze znanja i integrisati je u relevantnu politiku, osiguravajući institucionalno jačanje i podizanje svjesti. Projekat je trajao 1 godinu, što je rezultiralo studijom ’’Procjena vrijednosti biodiverziteta i prijetnji u Buljarici zasnovana na ekosistemskom pristupu“. Studija pruža visok standard naučne osnove za vrijednovanje i zaštitu biodiverziteta u Buljarici, kao i za promociju održivog razvoja. Metodologija korišćena u studiji za procjenu ekosistema i biodiverziteta je MARISCO, metodološki pristup zasnovan na ekosistemskom istraživanju.

Donator projekta bio je Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF). Projekt je vodila NVO Crnogorsko ekološko društvo (CDE), zajedno sa NVO EnvPro i sa Pierre Ibisch-om iz Centra za ekoniku i upravljanje ekosistemima sa Univerziteta Ebersvalde. Partner na projektu je takođe bila NVO Društvo za razvoj ekologije iz Buljarice.