Ćemovsko polje - bogatstvo pred našim očima

projekat koji ima za cilj očuvanje ovog staništa istraživanjem njegovog biodiverziteta i edukacijom

Ćemovsko polje je jedinstveno stanište, rijetka preostala pseudo-stepa istočnog Mediterana. Preporučuje se kao područje posebne zaštite (SPA) u okviru EU ekološke mreže, Natura 2000, za Crnu Goru i takođe je EMERALD lokalitet. Strada zbog velikog gubitka staništa zbog nedostatka brige, urbanizacije, gradske deponije i napuštanja tradicionalne upotrebe zemljišta. Uprkos svom značaju, koherentno, sistematično i naučno zasnovano predstavljanje njegovih ekoloških vrjednosti još uvijek nedostaje.

Ovaj projekat ima za cilj da razvije prvu procjenu biodiverziteta Ćemovskog polja, pružajući okosnicu za njegovu pravnu zaštitu. Ovaj jedinstven, vrijedan i ugrožen resurs koja pripada Glavnom gradu i opštini Tuzi biće predstavljen građanima kroz razne obrazovne aktivnosti, skrećući im pažnju i provocirajući akciju.

Donator projekta je fondacija Rufford, dok projekat vodi NVO EnvPro, sa početkom 01.07.2019. do 01.07.2021.