Ćemovsko polje - osvajanje naklonosti lokalnih građana

ima za cilj očuvanje važnih vrsta ptica ovog područja uz pomoć lokalnog stanovništva i ljubitelja prirode

S’ jedne strane, Ćemovsko polje pati od mnogih antropogenih pritisaka: odlaganja otpada, požara, devastacije divljom gradnjom, zanemarivanja od strane nadležnih institucija. S’ druge strane, nacionalno i međunarodno važne vrste ptica koje naseljavaju Ćemovsko polje su ugrožene i trpe zbog opadanja brojnosti populacija, dok neke vrste ptica tipične za pseudo-stepska staništa, što Ćemovsko polje dijelom jeste, decenijama nestaju sa tog područja.

Cilj projekta je uspostavljanje efikasne zaštite faune ptica i ekološki vrijednih staništa na teritoriji Glavnog grada. Ovim projektom želimo da stvorimo preduslove za formalnu i pravnu zaštitu Ćemovskog polja kroz: 1) uspostavljanje dugoročne saradnje sa donosiocima odluka i glavnim zainteresovanim stranama na očuvanju stepskih vrsta i staništa Ćemovskog polja, 2) revitalizaciju područja mjerama zaštite i praćenjem stanja staništa i 3) podizanje znanja i svijesti o značaju Ćemovskog polja sa zainteresovanim stranama i širom javnošću.

Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa za lokalnu demokratiju na zapadnom Balkanu - ReLOaD. Ovaj regionalni program finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). U Crnoj Gori se program ReLOaD sprovodi u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja. Trajanje ovog projekta je 22. oktobar 2019. - 21. jun 2020., dok će nekoliko projektnih aktivnosti biti nastavljeno i nakon završetka projekta.