Obnova LBBUEC BESTbelt nasleđa

za zajedničku zaštitu i revitalizaciju biodiverziteta

Projekat se fokusira na područje sliva donjeg toka Bojane i kompleksa ekosistema Ulcinja (LBBUEC), koji obuhvata Ključno područje biodiverziteta (KBA) i Zonu upravljanja slivovim (CMZ) rijeke Bojane, njene delte, pritoka, Ulcinjske solane, Šaskog jezera, ostrva Ada Bojana, plaža i mora.

Ovaj hidrološki dinamičan sistem izvora i kanjona, mediteranskog krša, močvara oko rijeka i jezera i peščanog priobalnog pojasa žarište biodiverziteta, pod uticajem je brojnih pretnji koje pokazuju uznemirujuće dokaze poplava, površinskog oticanja, erozije zemljišta i plaža, dugoročne gubitke vegetacionog pokrivača, fragmentacije staništa, promjene sastava biljnih zajednica, izolaciju populacija i vrsta, odumiranje drveća, eutrofikaciju i širenje invazivnih vrsta.

Glavni ciljevi projekta, kao kontinuirani napor za održivi razvoj ovog prostora su:

  1. Zaštita i revitalizacija objekata i ekosistema biodiverziteta

Očuvanje postojećih, funkcionalnih ekoloških struktura i povećanje (samo) regulišućih kapaciteta šumskih, močvarnih i travnih površina omogućeno mapiranjem, zaštitom i praćenjem ekosistema i njihove funkcionalnosti.

  1. Povećana vidljivost, broj i raznovrsnost pristalica zaštite prirode

Ciljano planiranje i obnova integriteta ekološke mreže i ekološki značajnih lokacija kroz lokalne intervencije, promovišući učešće šireg kruga aktera, inspiraciju, pozitivan stav i vlasništvo nad procesom, čime se osigurava osnažen front za otpornost prirode i kulturnog nasleđa.

Projekat direktno funkcioniše u smjeru: pristupi zasnovani na ekosistemu, ekološka povezanost, otpornost na klimatske promene, rešenja zasnovana na prirodi, itd.

Akciju predvodi EnvPro u raznolikom partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama MSJA i MogUL, lokalnim zajednicama i turističkim startapovima, uz podršku institucija, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za šume, Opštine Ulcinj.

Podršku pruža EuroNatur kroz projekat BESTbelt, koji finansira Evropska unija. Projekat je počeo 1. novembra 2023. i trajaće 24 meseca.