Očuvanje endemičnih, retkih i ugroženih biljnih vrsta na Orjenu – 2. faza

Projekat predstavlja nastavak napora za očuvanje retke i stenoendemične biljne vrste Iris orjenii i nekoliko drugih uključujući Salvia brachiodon (kratkozuba žalfija). Cilj je da se sprovede monitoring, konzervacija, izgradnja kapaciteta i integracija na nivou politika, kao i da se stvori održivost akcija. Namjenska translokacija uzoraka Salvia brachiodon na odgovarajuća mjesta, kao i primjena protokola za praćenje kako bi se pratio uspjeh translokacije i osigurale planirane tekuće aktivnosti očuvanja. Predviđena je i posjeta i održavanje nove botaničke bašte koju smo osnovali u prvoj fazi.

Okupljeno snažno i trajno partnerstvo čine Univerzitet Primorska – FAMIT iz Slovenije i Prirodnjački muzej Rijeka iz Hrvatske, vodeći stručnjak Boštjan Surina, domaći stručnjaci, mladi istraživači i EnvPro posvećeni rezultatima projekta, ali i širenju i replikaciji (kontaktirajte nam za pridruživanje I podršku), do sada je omogućila integraciju u crnogorsku listu zaštićenih vrsta, nacrt Prostornog plana do 2040. godine, razmatranje IUCN-ove Mediteranske crvene liste vrsta.

Trajanje projekta je 12 mjeseci sa datumom početka 15. jun 2024. Projekat podržava Fond za partnerstvo kritičnih ekosistema - CEPF/ Bird Life u okviru Strateškog pravca 4: Ojačati angažman civilnog društva u podršci očuvanju biljaka koje su kritično ugrožene ili imaju veoma ograničeno rasprostranjenje.