Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Ključne oblasti biodiverziteta (KBA)

Planina Orjen dio je međunarodnih lokaliteta prepoznatih po svom biodiverzitetu, nazvanih Ključne oblasti biodiverziteta (KBA). Približno 800 ha planine Orjen je proglašeno Parkom prirode i zaštićeno nacionalnim zakonodavstvom. Planina Orjen je takođe prepoznata kao važno biljno područje (IPA), a posebno je poznata po visokom endemizmu. Prema trenutnim naučnim saznanjima utvrđeno je da je nekoliko vrsta na ivici izumiranja, prije svega Iris orjeni (samo se nalazi na planini Orjen, steno-endemska vrsta), a za još nekoliko vrsta nedostaju naučni podaci: Satureja horvatii, Astragalus croaticus, Dianthus knappii, Hiacinthella dalmatica, Aquilegia nikolicii, kao i Scilla litardierei i Edrianthus serpyllifolius.

Planina Orjen, a samim tim i važne biljne vrste, podložne su različitim opasnostima koje prijete svim crnogorsko-primorskim planinama: krčenju šuma, devastaciji, urbanizaciji, paljenju vegetacije itd. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete nevladinih organizacija i ključnih aktera kako bi mogli raditi preko institucionalnih i sektorskih granica u pravcu postizanja zajedničkih ciljeva očuvanja.

Projekt vodi EnvPro, a partneri i konsultanti na projektu su Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, Boštjan Surina sa Univerziteta Primorska iz Slovenije, Pavle Cikovac, nezavisni istraživač i NVO Egrupa iz Bosne i Hercegovine. Donator projekta je Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF), a trajanje projekta je od 15. februara 2019. do 15. maja 2022.