Uključivanje lokalne zajednice u proces zaštite i unaprijeđenja staništa skadarske jezerske žabe (Pelophylax shqipericus) u delti rijeke Bojane

kao ključne vrste biodiverziteta i pokazatelja kvaliteta vodenih staništa

Područje delte rjeke Bojane ima veliki ekološki značaj kao rijetka prirodna riječna delta i jedno od najvažnijih prirodnih i poluprirodnih močvara istočnog Sredozemlja, koje karakteriše veoma raznolik kompleks jedinstvenih i ugroženih prirodnih i kulturnih pejzaža, staništa i vrsta. Prepoznato je kao ključno područje biodiverziteta (KBA) zbog svog značaja u pogledu biodiverziteta i ekosistemskih usluga. Skadarska zelena žaba, Pelophylax shqipericus koja se javlja na ovom području je od posebnog interesa za očuvanje zbog svog ugroženog statusa (EN) na IUCN-u, a takođe i s obzirom da je endemska vrsta jugozapadne obale Balkanskog poluostrva. Ona je ključna vrsta biodiverziteta i pokazatelj kvaliteta vodenih staništa, a KBA Delta Bojana ima značajan procenat globalne populacije ove vrste.

Naučna saznanja ukazuju da su glavne prijetnje za opstanak ovih populacija: odvodnjavanje vodenih staništa, regulisanje rijeka izgradnjom kanala i nasipa, pretvaranje malih voda u bare, usitnjavanje staništa i zagađenje staništa otpadnim vodama i biocidima usljed poljoprivrednog razvoja itd. Dakle, cilj ovog projekta je podizanje svjesti lokalne zajednice i javnosti o značaju i prednostima očuvanja jedinstvenog biodiverziteta i povećanje ekoloških i operativnih znanja o održivoj upotrebi vodenih staništa koja zainteresovane strane mogu primjeniti.

Projektom rukovodi NVO Crnogorsko ekološko društvo (CDE) sa projektnim partnerima NVO EnvPro i NVO Mogul. Donator projekta je Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF), a trajanje projekta je od 1. februara 2019. do 1. avgusta 2021. godine.