Prekogranična istraživačka saradnja – rijeka Bojana/Buna

za zaštitu ugroženih vodenih vrsta

U prekograničnoj saradnji sa albanskom NVO PPNEA, projekat „Postavljanje temelja za održivu budućnost zaštićenog predjela rijeke Bune u Albaniji i delte Bojane u Crnoj Gori“ nastoji da uspostavi naučno istraživačku osnovu za ugrožene i kritično ugrožene vodene vrste (npr. jesetra – Acipenser naccarii i evropska jegulja – Anguilla anguilla) u ekosistemu reke Bojane/Bune. Aktivnosti:

  • sprovesti prekogranično istraživanje ciljanih vrsta, prikupljajući aktuelne informacije kako bismo poboljšali naše znanje o slatkovodnim vrstama i njihovom statusu u obije zemlje.
  • sarađivati sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama na izradi akcionog plana na osnovu prikupljenih informacija. Rijeka Bojana/Buna je veoma važan ekosistem, jer deluje kao spojnica između najvećeg jezera na Balkanu, Skadarskog jezera, i Jadranskog mora. Područje ima visok biodiverzitet i dom je mnogih važnih vrsta uključujući 143 slatkovodne ribe, 11 vodozemaca, 19 gmizavaca, 238 vrsta ptica i 22 vrste sisara.

Cilj projekta je da se omogući poboljšano upravljanje područjem na osnovu naučnih podataka i da se razvije akcioni plan za očuvanje ugroženih vrsta kao što su jadranska jesetra i evropska jegulja i sprovedu neke od aktivnosti. Projekat je počeo 1. juna 2023. godine i trajaće 17 meseci. Finansira ga Fond za partnerstvo kritičnih ekosistema (CEPF).