Prirodno nasleđe i otpornost zajednica na klimatske promjene

u prekograničnom području sliva reke Bojane i njene prašume bukove šume kanjona Međureč

U udaljenom dijelu planine Rumije u jugoistočnoj oblasti Crne Gore, u kanjonu Međureč, pritoci sliva rijeke Bojane, nedavno su EnvPro i njegovi pristalice, stručnjaci, vođeni lokalnom zajednicom našli djelove stare bukove šume.

Pristup zasnovan na ekosistemu i integracija klimatskih promjena, kao i proces zajedničkog istraživanja i upravljanja zaštićenim područjima je predviđen da doprinese institucionalnim i lokalnim akterima kojima je potrebno znanje. Projekat predlaže efikasnu zaštitu i zajedničko upravljanje uzvodnim ekosistemom rijeke Bojane. Planirane su aktivnosti na mapiranju biodiverziteta, zajedničkom konceptu očuvanja i upravljanja, razvoju kapaciteta i programima praćenja kako bi se na kraju izradila inicijativa za formalno proglašenje zaštićenog područja.

Proces će okupiti: stručnjake sa Univerziteta Eberswalde i nacionalne, lokalne i mlade istraživače; institucije, ministarstvo, Agencija za zaštitu životne sredine, opštinu Ulcinj i Bar; lokalne aktere, NVO Mogul, NVO Planinski klub Rumija, lokalne entuzijaste i vlasnike zemljišta/šuma, turističke preduzetnike, lovačko udruženje. Projekat je počeo u maju 2024. i trajaće pola godine.

Projekat finansira ADA, Kancelarija za koordinaciju za tehničku saradnju – Ambasada Austrije u Tirani, a podržava Ministarstvo turizma, ekologije, prostornog planiranja i razvoja sjevera, na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog sa EnvPro, kroz GEF7 projekat. Faza II je takođe već planirana od strane EnvPro i partnera.