Utvrđivanje ribolovnog napora na ajkule od strane crnogorskog morskog ribarstva i informisanje više zainteresovanih strana o očuvanju ovih ugroženih vrsta

što je rezultiralo prvim sveobuhvatnim istraživanjem posvećenim ajkulama u Crnoj Gori

Ajkule su trenutno jedna od najugroženijih vrsta ugrožene širokom grupom ribolovnih alata i najčešće ulovljenih kao sporedni ulov u ribolovu. Ajkule takođe imaju mali broj mladunaca, pa se njihov prelov negativno odražava na brojnosti njihovih populacija. Veliki broj vrsta ajkula pojavljuje se na Crvenoj listi IUCN-a, od kojih je nekoliko kritično ugroženo i zaštićeno međunarodnim zakonom.

Budući da u crnogorskim vodama nedostaju naučni podaci i lokalno ekološko znanje o ajkulama, cilj ovog projekta je bio da se adresiraju ova dva pitanja, kao i da se edukuju ribari crnogorskog mora o ajkulama. Projekat je rezultirao studijom ‘’Sastav i brojnost prilova ajkula u crnogorskom ribarstvu’, koja je pružila mape distribucije nekoliko procijenjenih vrsta ajkula i dala biološke i socio-ekonomske važne nalaze.

Projekat je vodila NVO Crnogorsko društvo ekologa (CDE) sa NVO EnvPro kao projektnim partnerom. Donator za ovaj projekat bila je fondacija Rufford u trajanju od 1 godine.