Solar Adria - ubrzavanje primjene solarne energije u primorskim opštinama jadranskog regiona

sa ciljem poboljšanja razvoja solarne energije

Solarna energija, iako ima veliki potencijal, i dalje zaostaje za ostalim obnovljivim izvorima energije kako u Hrvatskoj kao članici EU, tako i u drugim zemljama u regionu. Glavne prepreke većem prodiranju integrisanih solarnih sistema bili su složeni i dugotrajni postupci licenciranja (nedavno pojednostavljeni) i nejasni propisi o mjerenju mreže i ograničene subvencije. Ovi faktori doveli su do niskih investicija i spore primjene solarnih sistema. Očekuje se da će nedavno usvojene politike to promijeniti. U proteklih godinu dana postignut je napredak u uklanjanju ovih barijera, pa je pravo vrijeme za otvaranje solarnog tržišta u jadranskoj regiji koja nije van EU.

Projekat “SOLAR ADRIA: Ubrzavanje primjene solarne energije u obalnim opštinama jadranskog regiona“ omogućiće opštinama jadranskog regiona da poboljšaju razvoj sistema solarne energije u urbanim sredinama i na taj način olakšaju sprovođenje nacionalnih klimatskih politika. Sa pilotima u dvije opštine, Kopru u Sloveniji i Starigradu u Hrvatskoj, pokazaćemo kako efikasno uključiti doprinos zainteresovanih strana prilikom izbora / dizajniranja lokacija za nove solarne instalacije.

Projekat implementira Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), sa partnerima: The Nature Conservancy (TNC), Univerzitetom u Ljubljani i EnvPro, a donator projekta je Evropska klimatska inicijativa (EUKI). Uloga EnvPro u projektu ogleda se u promociji metodologije i rezultata projekta članovima energetske zajednice, sa ciljevima jačanja urbanog planiranja solarne energije, razmjene dobrih praksi i naučenih lekcija i podsticanju replikacije i korišćenja znanja za dalji rad.