Osnaživanje mladih za Čovjek i biosfera rezervat

Delta Bojane/Bune, opština Ulcinj u Crnoj Gori i opština Skadar u Albaniji

Sliv rijeke Bojane sastoji se od pritoka, delte i priobalnih područja, kao i susjednog dijela Jadranskog mora. Čitav albanski dio je zaštićen, uključujući područje Velipoja pod statusom zaštite Zaštićeni pejzaž, dio je evropskog zelenog pojasa i stanište važno za ptice (IBA) i stanište važno za biljke (IPA). Područja Skadarsko jezero i Rijeka Buna uvrštena su na listu Ramsarskih mjesta u februaru 2006. godine, kao međunarodno važna područja, posebno za vodene ptice. Međutim, to nije slučaj na crnogorskoj strani sliva Bojane. Ovdje su Ada Bojana, Ulcinj Solana i Šasko jezero označeni kao EMERALD lokaliteti, ali nisu nacionalno zaštićena područja. Na morskoj obali postoji niz zaštićenih područja: Velika plaža, Mala plaža, Valdanos u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode u Crnoj Gori pod zaštitom od 1968. godine, ali bez planova upravljanja.

Uprkos visokim prirodnim vrijednostima, područje je značajno ugroženo neodrživim, neplaniranim i ilegalnim aktivnostima, kao i nedostatkom integrisanog upravljanja i zajedničkih vrijednosti za zajedničko planiranje.

Glavni cilj projekta Osnaživanje mladih za Čovjek i biosfera rezervat je stvaranje uslova i kapaciteta za UNESCO prekogranični program Čovjek i biosfera rezervat u slivu rijeke Bojane/Bune, kao mogućeg budućeg proširenja zaštićenog područja Skadarskog jezera. Ovo područje su međunarodne i domaće organizacije za zaštitu prirode i stručnjaci prepoznali kao dragocjeno žarište biodiverziteta koje zahtijeva efikasno upravljanje što bi se moglo postići UNESCO MAB BR konceptom.

Specifično, kroz ovaj projekat ćemo raditi na stvaranju okruženja za aktivno uključivanje lokalnih mladih aktera za primjenu MABR koncepta i praksi održivog razvoja na području delte Bojane/Bune. Osnivanje omladinskog kluba sa lokalnim istaknutim predstavnicima prekograničnog područja sprovodiće se kroz rad na planu aktivnosti i događajima savremenog održivog koncepta, očuvanju prirode i društveno-ekonomskim aktivnostima i razmijeni znanja i najboljih praksi, sa primjerima regionalnih rezervata biosfere.

Donator projekta je Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO). Projekat sprovodi NVO Program za životnu sredinu sa partnerskom organizacijom Ekološki centar za obrazovanje i umrežavanje u razvoju (EDEN) iz Albanije uz podršku Univerziteta Eberswalde, Odsjek za održivi razvoj. Projekat traje od decembra 2021 godine. do maja 2022.