Projekat za balkanske vode - biomonitoring

za park prirode Zeta

Međunarodno priznat po svojim visokim vrjednostima biološke raznolikosti, sliv rijeke Zete je Ključna oblast biodiverziteta (KBA) i potencijalno posebno zaštićeno područje (SPA) za ptice, koje preporučuje ovo mjesto za proglašenje zaštićenim pod ekološkom mrežom EU - NATURA 2000. Na rjeci se takođe nalazi i jedinstvena podvrsta mekeusne pastrmke (Salmo obtusirostris). Ova vrsta je trenutno navedena kao ugrožena od strane IUCN-a, a populacija joj je u opadanju.

Poslednjih godina, nevladine organizacije i članovi lokalne zajednice postali su sve zabrinutiji zbog rastućih prjetnji po zdravlje rijeke Zete. Te prijetnje uključuju prekomjerni ribolov i pogoršanje kvaliteta vode usljed poljoprivrednog i industrijskog zagađenja. Lokalno vođene inicijative za očuvanje vodenog ekosistema i slatkovodnog zdravlja rijeke Zete kulminirale su nedavno u vladinim akcijama za zaštitu rijeke. U februaru 2019. godine opštine Danilovgrad i Podgorica, zajedno sa vladom Crne Gore, proglasile su rijeku Zetu Parkom prirode. Međutim, od tada nije postignut značajan napredak u pogledu faktičke zaštite životne sredine ovog područja.

U tom kontekstu, u novembru 2020. godine, EnvPro je sa partnerom The Nature Conservancy (TNC) započela jednogodišnji projekat čiji je cilj postizanje sljedećih rezultata: a) razvoj moćnog paketa osnovnih pokazatelja za praćenje zdravlja vodenih ekosistema rijeke Zete, b) razvoj okvira i sistema dugoročnog praćenja ovih pokazatelja tokom vremena, c) opremanje i osnaživanje članova i organizacija lokalne zajednice da učestvuju u monitoringu i procjeni razvijenih pokazatelja. Važno je da će ovaj projekat podržati Crnu Goru u ispunjavanju određenih uslova i obaveza u pogledu harmonizacije i pristupanja EU.