Participativni pristup za upravljanje Parkom prirode rijeka Zeta i izrada Komunikacione strategije

novi projekat u saradnji sa The Nature Conservancy (TNC)

EnvPro sa partnerskom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), uz podršku United States Forest Service (USFS), sprovodi projekat pod nazivom “Participativni pristup za upravljanje Parkom prirode rijeka Zeta i izrada Komunikacione strategije”. Glavni cilj projekta je efikasna, dugoročna zaštita Parka prirode rijeka Zeta kroz saradnju i aktivno uključivanje zajednice, ali i osnaživanje zainteresovanih strana, razvoj petogodišnjeg plana upravljanja i komunikacione strategije.

Komunikaciona strategija je dokument kojim će upravljačko tijelo zaštićenog područja sa širom javnošću dogovarati ciljeve plana upravljanja zaštićenim područjem i uključivati zajednicu u proces donošenja odluka. Ovim se želi omogućiti lokalnom stanovništvu, mladima, privatnom i NVO sektoru, stručnjacima, i ostalima, blagovremeno, tačno, jasno i potpuno informisanje o pitanjima očuvanja, te povećanje razumijevanje profila biodiverziteta rijeke Zete, kako bi se stvorili uslovi za zajedničke akcije na njegovom održivom korišćenju. Prepoznavanje potreba zajednice je novitet koji ovaj projekat donosi i na koji stavlja snažan akcenat.

Rijeka Zeta je žarište biodiverziteta evropskih i svjetskih razmjera čije vrijednosti stvaraju složen mozaik interakcija i veza koje stanovništvu mogu pružiti značajne benefite ukoliko im se pristupi na kolaborativan način. Ovaj projekat je dio većeg projekta za balkanske vode, gdje EnvPro već radi na biomonitoringu za park prirode Rijeka Zeta i uvodi inovativne metode u koje se zajednica uključuje u nadgledanje stanja zdravlja ovog bogatog, a osjetljivog sistema.