Ekosistemska procjena vrijednosti i prijetnji biodiverzitetu u Buljarici

Uvala Buljarice je jedna od rijetkih preostalih slanih močvara na jadranskoj obali, važna na nacionalnom i međunarodnom nivou, posebno u svijetlu Natura 2000 ekološke mreže i zaštićenih morskih područja. Održivi razvoj planirane urbanizacije ovog lokaliteta predstavlja izazov za budućnost i zahtijevaće sveobuhvatan i holistički pristup.

Ova studija je nastala kao rezultat projekta “Akcije za ekološku valorizaciju uvale Buljarica“, sa ciljem izgradnje naučne osnove za njeno očuvanje i održivi razvoj.

Projektom su identifikovana tri glavna objekta biodiverziteta u uvali Buljarica:

Glavne prijetnje uvali Buljarica sa stanovišta očuvanja i upravljanja uključuju urbani razvoj i prateće zagađenje, klizišta i erozija, napuštanje poljoprivrednih površina/livada, invazivne vrste, imigracija i emigracija ljudi i moguća izgradnja luke. Ova studija pruža detalje za pomirenje očuvanja prirode i ljudskog napretka kroz sveobuhvatan i holistički pristup održivom razvoju.

Za čitanje kliknite ovdje