Uspostavljanje botaničke bašte ugroženih, rijetkih i endemičnih vrsta Orjena

u saradnji sa ekspertima sa Univerziteta Primorska i Prirodoslovnog Muzeja Rijeka, uz pomoć mladih naučnika, volontera, rendžera i upravljača parka prirode Orjen

U sklopu projekta ‘‘Očuvanje ugroženih, endemičnih i rijetkih vrsta na planini Orjen‘‘, od februara 2019. godine EnvPro radi na istraživanju nekoliko biljnih orjenskih vrsta, prvenstveno Iris orjenii, ali i Edraianthus serpyllifolius, Satureja horvatii, Salvia brachyodon, Linum elegans, Scilla litardierei subsp. lakusicii i drugih. Svrha napora sprovedenih na istraživanju i upoznavanju ovih vrsta i podizanju kapaciteta mladih istraživača jeste konzervacija, koja će obezbijediti opstanak vrsta i sačuvati biodiverzitet ovog jedinstvenog krečnjačkog masiva.

Botaničke bašte su u polju očuvanja biljaka prepoznate kao jedan od nekoliko važnih mehanizama konzervacije. Idealno, koriste se u sprezi sa drugim mehanizmima poput premještanja (tj. translokacije) vrsta na povoljne lokacije radi povećanja brojnosti, ili čuvanje sjemena u tzv. bankama sjemena za slučaje potrebe mogućeg obnavaljanje populacija.

U svrhu očuvanja orjenskih rijetkih, ugroženih i endemičnih vrsta i edukacije, EnvPro sa partnerima već duže vrijeme radi na pripremi uspostavljanja botaničke bašte na Orjenu i planiranju sprovođenja translokacije orjenske perunike. Radosni smo da vas obavijestimo da je botanička bašta nedavno, 14. septembra, zvanično uspostavljena na Vrbanju, u dvorištu kancelarija Agencije za zaštitu i razvoj Orjena. Ova bašta je proizvod udruženog napora različitih strana uključenih u projekat. Na prvom mjestu to su partneri i eksperti sa Univerziteta Primorska iz Kopra i Prirodoslovnog Muzeja iz Rijeke, koji su sarađivali na izučavanju orjenske perunike kao prvom pokušaju utvrđivanja ekologije i biologije ove vrste, podizanju kapaciteta mladih istraživača i sakupljanju sjemena odabranih biljaka. Pored njih, važnu ulogu u procesu imala je i Agencija za zaštitu i razvoj Orjena kao upravljač parkom prirode Orjen i tijelo nadležno za očuvanje datih vrsta, koji su sarađivali na projektu kao korisnici naročito u dijelu podizanja kapaciteta za očuvanje biljaka, a čija će dužnost biti dalje održavanje botaničkog vrta.

EnvPro tim je uspostavio botanički vrt uz pomoć mladih istraživača, volontera i rendžera parka prirode Orjen. Koncept i skicu botaničkog vrta obezbijedio je glavni ekspert na projektu, Boštjan Surina, specijalizovan za rijetke i endemične vrste. Za podizanje vrta korišćeni su pločasti kamen, zemlja i pijesak. U kombinaciji sa drvenastim vrstama koje već rastu u vrtu, napravljena su mikro staništa za nove biljke koje su presađene, ispunjavajući različite ekološke zahtjeve (osunčana staništa, sjenovita staništa, pukotine stijena). Po završetku pripremnih radova, u vrtu su posađene prve biljne vrste, u prvom redu orjenska perunika, Iris orjenii, zatim i I. illyrica, I. pseudopallida, I. pallida i I. adriatica. U vrtu je posađena i mladica munike (Pinus heldreichii), kao i tri mladice orjenske hudike (Viburnum maculatum) i tise (Taxus baccata).

Vrt je zamišljen kao mjesto gdje će se gajiti mnoge biljne vrste koje rastu samo na Orjenu kao što su, pored Iris orjenii i drugih već posađenih, Edraianthus serpyllifolius, Satureja horvatii, Senecio thapsoides subsp. visianianus, Achillea abratanoides, Vincetoxicum huteri, Peucedanum longifolium, Lonicera glutinosa, Edraianthus graminifolius, Leucanthemum chloroticum i mnoge druge.

Dugujemo veliku zahvalnost partnerima, saradnicima i volonterima koji su učestvovali i pomogli u realizaciji ove aktivnosti. U budućem periodu EnvPro će nastaviti da sarađuje sa Agencijom za zaštitu i razvoj Orjena na presađivanju novih vrsta u botanički vrt, zatim na izradi informativnih tabli, pločica sa detaljima o zasađenim vrstama i na obilaženju postavljenih ploha orjenske perunike.

Očuvanje endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta planine Orjen

Prethodne objave